Đang xem loại

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 03 tháng 12

Bitcoin (BTC) đã phải vật lộn để di chuyển lên trên khu vực $ 19.400 kể từ khi tạo độ lệch trên mức này trong một thời gian ngắn vào ngày 1 tháng 12. Vào thời…

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 02 tháng 12

Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào ngày 1 tháng 12 trước khi giảm mạnh xuống còn $ 18.000. Bitcoin đã lấy lại phần lớn khoản lỗ, nhưng dự…