“Initial Points Offering” sẽ là trend tiếp theo của thị trường crypto sau ICO?


Theo On-chain Insights của IntoTheBlock, bối cảnh tiền điện tử có thể đang trên đà chào đón một dòng vốn đáng kể thông qua một cơ chế mới được gọi là “Initial Points Offering”. Trong lịch sử, sự phát triển của các mô hình tài trợ trong lĩnh vực tiền điện tử, chẳng hạn như ICO sau khi ra mắt Ethereum và đúc NFT vào năm 2017, đã thúc đẩy thị trường tăng giá bằng cách cho phép đầu tư trực tiếp toàn cầu vào các dự án mới.

Lucas Outumuro, Trưởng phòng Nghiên cứu tại IntoTheBlock, tin rằng hệ thống point (điểm thưởng) được các giao thức áp dụng trong sáu tháng qua có thể hoạt động như một yếu tố kích hoạt giống như các ICO đã làm. Ban đầu được phổ biến bởi thị trường NFT Blur, các hệ thống này đại diện cho một giải pháp thay thế chủ động và linh hoạt hơn cho các airdrop truyền thống, thưởng cho người dùng vì những đóng góp như cung cấp thanh khoản và giới thiệu người dùng.

Điều này đã trở thành xu hướng khởi động dự án và tạo thanh khoản, với chương trình point của EigenLayer nổi bật là ví dụ hàng đầu, tích lũy được hơn 7,8 tỷ USD trước khi ra mắt mainnet. Sau khi tích lũy point, các giao thức như EigenLayer chuyển sang phát hành token thông qua Initial Points Offering, phản ánh động lực của ICO nhưng với cách tiếp cận mới.

Mặc dù hệ thống point không tránh khỏi sai sót nhưng chúng mang lại một số lợi thế so với các mô hình trước đó bằng cách loại bỏ nhu cầu đầu tư tài chính trực tiếp từ người dùng và giảm rủi ro token bị phân loại là chứng khoán.

Do đó, mô hình point đang có đà phát triển, với các dự án như Ethereum tích hợp các cơ chế như vậy ngay từ khi mới thành lập, mặc dù tính bền vững của sự nhiệt tình hiện tại đối với hệ thống điểm vẫn chưa chắc chắn.

Tuy nhiên, Outumuro tuyên bố rằng rút ra từ các mô hình lịch sử, cơ chế khởi chạy sáng tạo này có khả năng mở ra một kỷ nguyên mới về dòng vốn và hình thành trong thị trường tiền điện tử.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com

Theo dõi Twitter (X): https://hoiquannet.com

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn 

Itadori

Theo Cryptobriefing